مرور برچسب

انقلاب هائیتی

۱۰ مورد از انقلاب های بزرگ جهان

وقوع انقلاب‌ در ممالک گوناگون تغییراتی بنیادینی در آن ممالک به وجود آورد. انقلاب روسیه، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، شین‌های، کوبا، هائیتی، چین، ایران، انقلاب صنعتی و انقلاب 1848 از با اهمیت ترین انقلاب‌های تاریخ دنیا بودند.

با ۱۰ انقلاب تاریخ‌ساز جهان آشنا شوید

 حوادثی در طول تاریخ تمدن بشر رخ داده که سرنوشت انسان‌ها را دستخوش تغییر کرده است. انقلاب‌ها زمانی موجودیت یافتند که افرادی عادی متحد شدند و رژیمی را سرنگون کردند. این جنبش‌ها بر اساس همبستگی و یکپارچگی حزب‌ها شکل گرفت و بعضی از آن‌ها…