مرور برچسب

انقلاب 1848

۱۰ مورد از انقلاب های بزرگ جهان

وقوع انقلاب‌ در ممالک گوناگون تغییراتی بنیادینی در آن ممالک به وجود آورد. انقلاب روسیه، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، شین‌های، کوبا، هائیتی، چین، ایران، انقلاب صنعتی و انقلاب 1848 از با اهمیت ترین انقلاب‌های تاریخ دنیا بودند.