مرور برچسب

انگشتر فیروزه

تاریخچه انگشتر فیروزه

انگشتر ها در طول تاریخ و فرهنگ های مختلف معنای عرفانی و نمادین داشته اند. شکل دایره ای نشان دهنده چرخه زندگی و عشق ابدی است. رسم هدیه دادن انگشترها به یکدیگر به چند هزار سال پیش برمی گردد. تصور می شود که دادن انگشتر فیروزه مردانه و زنانه به…