مرور برچسب

اوراسیا

کشف بقایای سالم خرس عصر یخبندان

محققان می‌گویند که بقایای سالم یک خرس دوران یخبندان در قطب شمال روسیه کشف شده‌ است. به گزارش وبسایت تاریخ ما ، این خرس در اثر ذوب شدن یخ‌ها در جزایر لیاخوفسکی در شمال شرقی روسیه، توسط گله‌داران گوزن شمالی کشف شد.