مرور برچسب

اورستس

دین و اخلاق یونانیان باستان

در نظر نخست، ميتوان گفت كه دين در اخلاق مردم تاثير زيادي نداشت، زيرا دين يوناني از آغاز مجموعهاي از مراسم جادويي بود و به اخلاق مربوط نميشد. در دين يوناني، اجراي صحيح تشريفات سنتي بيش از درستي و پاكي انسان اهميت داشت، و خدايان آسماني و…

محیط آتن در یونان باستان

در آتيك حتي شرايط جوي نيز متفاوت بنظر ميرسد: هوا پاكيزه و خنك و آفتابي است، و خورشيد در هر سال سيصد روز تابندگي دارد. تازه وارد در آتيك فورا به ياد سخن سيسرون ميافتد: ((هواي پاكيزه آتن در تيزهوشي مردم آتيك بزرگترين تاثير را دارد.)) زمستان و…