مرور برچسب

اولین بستنی در ایران

تاریخچه بستنی و نخستین کارخانه آن

دسرها و آشامیدنی های یخی حداقل از ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح موجود بودند، موقعی که اشراف در جوار رودخانه فرات یخ‌خانه‌هایی ساختند تا از گرمای تابستان بین‌النهرین در امان بمانند. ولی بستنی تاریخ پر فراز و نشیبی دارد. تاریخ ما-…