مرور برچسب

اولین شاعر زن

یئو اوک

یئو اوک اغلب به عنوان اولین شاعر زن کره ای شناخته می شود. شعر وی که "آمیزه ای برای ساز چنگ" نام دارد، یکی از تنها سه شعر باقی مانده از امپراطوری گوچوسون (تقریبا 2333 قبل از میلاد – 293 قبل از میلاد) و اولین شعر سروده شده توسط یک زن می باشد.…