مرور برچسب

اولین نبرد توپخانه ای جهان

تاریخچه نیروی دریایی کره

تاریخچه نیروی دریایی کره به هزاران سال قبل و زمان های ماقبل تاریخ برمیگرد، زمانیکه قایق های ساده ماهیگیری مورد استفاده قرار میگرفتند. تاریخ نیروی دریایی نظامی به دوران سلسله های سه پادشاهی و شیلای متحد در قرن هفتم میلادی برمیگردد. به دلیل…