برچسب: اپرا

معنی رنگ‌ها در انواع گریم اپرای چین

معنی رنگ‌ها در انواع گریم اپرای چین

    شهر بیجینگ اپرای مخصوص به خود را دارد. گریم چهره‌ها در انواع اپرای بیجینگ متفاوت است. شکل مختلف آن‌ها نشان‌دهنده‌ی خصوصیات اخلاقی متفاوت آن هاست. برای مثال رنگ...