مرور برچسب

ایرم شابر

گردا تارو نخستین زن عکاس در خط مقدم جبهه

"گردا تارو"  نخستین زنی است که در خطوط مقدم جبهه عکاسی کرد و در خط مقدم نیز کشته شد. تارو در دوران جنگ‌های داخلی اسپانیا او به همراه "رابرت کاپا"، یکی از مشهورترین عکاسان جنگی و شریک زندگی‌اش سبک مدرنی از هنر عکاسی در جبهه جنگ را به ثبت…