مرور برچسب

ایسیو

برای آموزش تعمیرات ایسیو در کدام آموزشگاه ثبت نام کنیم؟

آموزش تعمیرات ایسیو جز رشته های فنی است که اگر مهارت های آن را به طور کامل یاد بگیرید و مسلط به نحوه عیب یابی و تعمیر انواع ایسیو خودرو شوید می توانید به درآمدهای بالا 20 تا 30 میلیون تومانی دست پیدا کنید. ایسیو از قطعات مهم در خودرو است و