مرور برچسب

ایمانیشی ریو

سه مقبره کانگ سو

سه مقبره کانگ سو آرامگاه هایی هستند که در کانگسو گویوگ در کره شمالی قرار دارند. آنها بخشی از مجموعه آرامگاه های گوگوریو، مکانی از میراث جهانی یونسکو و یک گنج ملی کره شمالی به شماره 28 می باشند. مقبره بزرگتر 50 متر طول و 8.7 متر ارتفاع،…