مرور برچسب

ایم کوک جانگ

ایم کوک جانگ

ایم کوک جانگ: ایم کوک جانگ در شهر سانگجو و در منطقه گیونگی به دنیا آمد.پدر وی یک قصاب بود که از شغل های رده پائین جامعه به شمار می رفت.بر اساس کتاب ها گفته می شود که او دو متر قد داشت و می توانست یک ببر را با دستان خالی بکشد.او به خاطر…