مرور برچسب

بائه جونگ سون

به جونگ سون

جیندو، جزیره ارزشمندی که گوریو را در آغوش کشید: جیندو یا جزیره جین که در ساحل غربی شبه جزیره کره قرار دارد، بعد از جزایر ججو و گوجه به عنوان سومین جزیره بزرگ در کره شناخته می شود. آن بخشی از شهرستان جیندو است که در برگیرنده مجمع الجزایری…