مرور برچسب

بازخوانی چندین گفتگو از خسرو آواز ایران در دهه ۷۰

بازخوانی چندین گفتگو از خسرو آواز ایران در دهه ۷۰

همه هنرها مشکل است، اما از نظر محمدرضا شجریان نستعلیق از همه مشکل‌تر است، باشو غریبه کوچک را دوست دارد و در نوروز‌ سال ٧٨ که با خبرنگار مجله روزهای زندگی به گفت‌وگو نشسته، هنوز موفق‌نشده «خانه دوست کجاست» را ببیند، اما دوست داشته به تماشایش…