مرور برچسب

بانه

آثار تاریخی بانه

آثار تاریخی بانه شهرستان بانه در شمال غربی استان کردستان و در نزدیکی مرز با عراق واقع شده و علاوه بر بازار های مرزی فراوان، اثار تاریخی زیبایی نیز دارد. تا پیش از اسلام طایفه ای به نام قه قو بر بانه حکومت می کردند. این شهر تا قبل از حمله…