مرور برچسب

با اهرام کوبا مایاها بیشتر اشنا شوید

اهرام کوبا مایاها

هرم ۴۱ متری «ال کستیلو» در شهر باستانی کوبا قرار دارد و می‌توانید از ۱۲۰ پله شیبدار آن بالا بروید.