مرور برچسب

با تاریخچه توپ بیسبال همراه شوید

تاریخچه توپ بیسبال

بیسبال مدیون تلاش سازندگان زحمتکش زیادی از جمله کفاشان است که این توپ‌ها را از قطعات کفش‌های لاستیکی می‌ساختند. در برخی موارد، اولین توپ‌های بیسبال هسته‌های لاستیکی داشتند. آن‌ها که با نخ پیچیده و با چرم پوشانده می‌شدند. نوع دیگری از…