مرور برچسب

با تاریخچه توپ والبیال همراه شوید

تاریخچه توپ والبیال

والیبال در سال ۱۸۹۵ توسط ویلیام جی مورگان و با ترکیب بسکتبال، بیسبال، تنیس و هندبال به وجود آمد. این ورزش نیاز به توپ جدیدی داشت که بیشتر در هوا بماند. این یعنی توپ هم باید سبک باشد و هم به اندازه کافی هم سنگین باشد…