مرور برچسب

با تاریخچه توپ پینگ پنگ همراه شوید

تاریخچه توپ پینگ پنگ

پینگ پنگ به عنوان نسخه مینیاتوری تنیس آغاز شد، و افراد طبقه متوسط در دوران ویکتوریایی از میز غذاخوری خود به عنوان میز پینگ پنگ استفاده می‌کردند. کتاب‌ها جای تور گذاشته و در جعبه‌های سیگار به عنوان راکت استفاده می‌شدند، بعد‌ها…