مرور برچسب

با تمدن وایکینگ ها بیشتر اشنا شوید

تمدن وایکینگ ها

وایکینگ ها از اواخر قرن هشتم تا اواسط قرن نوزدهم، در نزدیکی منطقه دریای شمالی زندگی میکردند که دائما در حال حمله، معامله، کاوش یا مصالحه با مناطق وسیعی از اروپا، آسیا و جزایر اقیانوس اطلس بودند.