مرور برچسب

با پيشه مذهبى عقيدتى گورونانگ اشنا شوید

پيشه مذهبى – عقيدتى گورونانگ

((نانگ )) از مريدان ((كبير)) بود كه در سال 1538 ميلادى بانى مذهب سيك بود. كبير در صدد بر آمد كه ميان پيروان مذاهب هندو و فرقه هاى اسلامى تفاهم و توافق به وجود آورد.