مرور برچسب

برج گنبد قابوس میراث جهانی یونسکو

برج گنبد قابوس میراث جهانی یونسکو

استان گلستانتاریخ ثبت: ۲۰۱۲ شماره ثبت: ۱۳۹۸گنبد قابوس بنایی تاریخی از سده چهارم هجری است که در شهر گنبد کاووس، شمال ایران در استان گلستان قرار دارد. سبک معماری بنا شیوه رازی است. این بنا که بلندترین برج تمام آجری جهان به‌شمار می‌آید…