مرور برچسب

برند

ضرورت ثبت برند و باید و نباید های آن در قانون اداره مالکیت معنوی

چند نکته برای افزایش سرمایه به شما می گوییم که هیچکس آن ها را به رایگان در اختیارتان نذاشته و نمی گذارد. اولین مورد انتخاب یک نام تجاری گیراست زیرا خود می تواند باعث معروفیت شما و بر سر زبون افتادنتان شود. دومین مورد تولید کالا یا خدمات…