مرور برچسب

بزرگترین افراد تاریخ

۹ رهبر عهد باستان که تاریخ جهان را عوض کردند!

در این لیست در زندگی نامه ۹ رهبر عهد باستان که سیر تاریخ را عوض کردند، تمرکز می کنیم و تاثیرات و میراثی که در جهان‌های تشکیل شده توسطِ خودشان به جای گذاشتند را مورد کنکاش قرار می دهیم.سال‌نامه تاریخ مملو از داستان‌های رهبران بزرگی است…