مرور برچسب

بقاع متبرک و اماکن مقدس دیر

آثار تاریخی دیر

آثار تاریخی دیر در کنار سواحل خلیج فارس شهرستان دیر یکی از شهرستان های استان بوشهر قرار دارد. این شهرستان دارای پنج شهر به نام های بندر دیر، بردستان، آبدان، دوراهک و بردخون می باشد.بندر دیر به نسبت وسعت خود دارای یکی از زیباترین سواحل…