مرور برچسب

بلندترین کوه های ایران

آشنایی با رشته کوه های آلپ

رشته کوه های آلپ رشته کوه های آلپ رشته کوه‌هایی هستند که به خوبی می‌شناسید. این رشته کوه‌ها که در اروپا قرار دارند در کشورهای مختلفی پخش شده‌اند. به این معنی که از چند کشور می‌توان آنها را دید.ایتالیا  رشته کوه های آلپ در این زبان به…

آشنایی با بلندترین کوه های ایران

بلندترین کوه های ایران تا به حال به تعداد قله‌های کشور پهناورمان فکر کرده اید؟ اینکه در این کشور پهناور چه تعداد کوه و با چه ارتفاع هایی ‌وجود دارد؟ همانطور که همه ما ‌می‌دانیم ایران کشور وسیع و خوش آب و هوایی است به طوری که تنوع آب و…