مرور برچسب

بمباران توکیو به کشته شدن حدود ۱۰۰.۰۰۰ نفر از ساکنان این شهر منتهی شد