مرور برچسب

بناهای غیرمذهبی

کاشی‌های زرین‌فام، هنر بی‌نظیر ایرانی

از انواع کاشی‌های تزئینی در بناهای بعد از اسلام، میتوان به کاشی‌های طلایی یا زرین‌فام اشاره کرد. استفاده از این نوع کاشی در تزئینات معماری، از اواخر دوره سلجوقی آغاز و در دوره ایلخانی کامل شد و به لحاظ فنی و تزئینی به اوج رسید.در دوره…