مرور برچسب

بناهای وکیل

عکسی جالب از تمرین نظامی سربازها در ۸۶ سال قبل

در دوران سلطنت کریم‌ خان زند به تقلید از میدان نقش‌ جهان اصفهان احداث و در پیرامون آن مجموعه بناهای وکیل ساخته شد. در شمال میدان توپخانه، نقاره‌خانه، آب‌انبار، دیوان‌خانه، قورخانه و بازار وکیل، در سمت جنوب باغ نظر و مسجد وکیل، و در طرف غرب