مرور برچسب

بنای تاریخی ارتش سفالین

بنای تاریخی ارتش سفالین (Terracotta Army)

ارتش سفالین (Terracotta Army)سال 1974 زمانی که تعدادی از کشاورزان استان «شان شی» قصد حفر چاه آبی را داشتند، نمی‌دانستند که با بزرگترین گنجینه این هنر درست در 5.1 کیلومتری مقبره چین شی هوان مواجه خواهند شد. گنجینه‌ای که متشکل از…