مرور برچسب

بنای تاریخی شهر پترا (Petra)

بنای تاریخی شهر پترا (Petra)

شهر تاریخی پترا (Petra) داستان شهر پترا به زمان نبطی‌ها، گروه کوچ‌نشینی باز می‌گردد که در قرن چهارم پیش از میلاد در این ناحیه زندگی می‌کردند. جایی که کوهستانی بود و دره‌های متعدد و تنگه‌های عمیقی داشت. امروزه این مکان جایگاه مناسبی…