مرور برچسب

بندرعباس جزیره هنگام

« جزیره هنگام» مقصد عالی برای گردشگری در زمستان

معرفی: هنگام نام جزیره ای کوچک در جنوبی ترین نقطه قشم است. جزیره ای زیبا در چند کیلومتری قشم که ارتفاعات پست آهکی و معادن نمک و خاک آن را پوشانده است. جزیره هنگام دارای جلوه های دیداری بسیاری است از جمله آن ها کروکودیل هاست. شما در این…