مرور برچسب

بند دره در بیرجند

بند دره در بیرجند

بیرجند، شهری که در مرکز استان خراسان جنوبی، در ارتفاع 1470 متری از سطح دریا واقع شده است، و دارای آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی است.بیرجند با مساحت 6888 کیلومتر مربع شهری کوهستانی است که دارای کوه های چون؛ کوه شاه، رشته کوه مومن آباد،…