مرور برچسب

بهترین زمان بازدید از آبشارهای ایگواسو

چرا باید آبشارهای ایگواسو را ببینیم؟

آبشارهای ایگواسو سری آبشارهایی هستند که در مرز میان آرژانتین و برزیل قرار گرفته‌اند. در واقع روی رودخانه‌ای قرار گرفته‌اند که مرز میان این دو کشور هستند. تاریخ ما امروز به دیدار این آبشارها رفته است! چرا باید آبشارهای ایگواسو را ببینیم؟…