مرور برچسب

بهترین زمان برای سفر به کویر

نکات سفر به کویر

نکات سفر به کویر سفر به کویر، به دلیل زیبایی هایی که دارد از جذاب ترین ماجراجویی ها است. کویر، هم نشینی زیبایی از شن زار ها، آسمانی پر ستاره و همچنین جانوران و اکو سیستمی است، که محیط زیستی جذاب و باور نکردنی را تشکیل می دهند. به همین جهت…