مرور برچسب

بهترین زمان سفر به روستا مصر

روستا مصر

روستا مصر این روستا در استان اصفهان، و در شهر خور و بیابنک قرار دارد. همچنین این روستا در بین گردشگران و طبیعت گردان به نام دریای شنی کویر مصر معروف است. این منطقه از مهم ترین مناطق گردشگری در سراسر ایران است. از نام های دیگر این روستا…