مرور برچسب

بهترین مناطق جنوب تهران

بهترین مناطق جنوب تهران

بهترین مناطق جنوب تهران شهر تهران یکی از قدیمی­‌ترین مناطق برای زندگی از چند صد سال پیش تا به امروز بوده است. در گذشته نام دیگر منطقه ای که اکنون به تهران معروف است ری بوده. ری در منطقه شهرری امروزیی در استان تهران واقع بوده است و به دلیل…