مرور برچسب

بهرام چوبین و خسرو پرویز

زندگینامه بهرام چوبین

خلاصه زندگینامه بهرام چوبین نام: بهرام چوبین زادگاه: ری ملیت: ایرانی نام های دیگر: وهرام چوبین، بهرام ششم وهرام چوبینه  دین: مزدیسنا درگذشت: ۵۹۱ بیوگرافی بهرام چوبین از بهرام چوبین با نام های دیگری چون وهرام چوبین، بهرام ششم و وهرام چوبینه