مرور برچسب

بومدین

علل و عوامل شروع جنگ ۸ ساله ایران و عراق

جنگ هشت ساله عراق برضد جمهوری اسلامي ايران (۱۳۵۹-۱۳۶۷) يکی از مهمترين و طولانی ترين جنگهاي دوره معاصر به شمار مي‌رود. مهمترين مسئله کشور در دهه اول انقلاب، مديريت اين جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از انقلاب اسلامی و کيان جمهوري اسلامی بود و به…