مرور برچسب

بوکس

مردم باستان به چه هنرهای رزمی مهارت داشتند؟

زمانی که مردم به هنرهای رزمی فکر می‌کنند، به احتمال زیاد محبوب‌ترین شکل‌های آن یعنی کونگ‌فو و کاراته جودو و جوجوتسو به ذهن‌شان می‌آید. با اینکه هنرهای رزمی در تاریخچه بشر ورزش نسبتا جدیدی است، اما محبوبیت‌شان در سراسر جهان به لطف بسیاری از