مرور برچسب

بیابان تار

گرم ترین بیابان های جهان

معرفی گرم ترین بیابان های جهان  بیابان‌ها مالک یک سوم سطح خشکی این کره خاکی نیز هستند و تعریفی که می‌توان برای بیابان‌ها بکار برد این است که، بیابان محیطی از سطح خشکی زمین است که میزان بارندگی سالانه آن تقریبا 254 میلی‌متر است. شاید…