مرور برچسب

بیابان موجاوه

مرگبار‌ترین بیابان های جهان

مرگبار‌ترین بیابان های جهان بیابان‌ها، کلا به دلیل خشکی و کم‌آبی مناسب زندگی کردن برای انسان نیستند. اما بیابان‌ها هم درجه بندی دارند، که مرگبار‌ترین بیابان های جهان ، بخش نسبتا بزرگی را از کره خاکی به دست گرفته‌اند. افراط و تفریط مناسب…