مرور برچسب

بیابان نامیب

با کهن‌ترین بیابان‌های دنیا آشنا شوید!

بیابان‌های دنیا از بعضی بزرگ‌ترین، خشک‌ترین، گرم‌ترین و قدیمی‌ترین مکان‌های جهان هستند. مشخص کردن قدمت بیابان‌ها می‌تواند دشوار باشد و تحقیق درباره این موضوع هم می‌تواند تخمین سن این بیابان‌ها را مدام تغییر دهد. در زمان نوشتن مقاله امروز،

مرگبار‌ترین بیابان های جهان

مرگبار‌ترین بیابان های جهان بیابان‌ها، کلا به دلیل خشکی و کم‌آبی مناسب زندگی کردن برای انسان نیستند. اما بیابان‌ها هم درجه بندی دارند، که مرگبار‌ترین بیابان های جهان ، بخش نسبتا بزرگی را از کره خاکی به دست گرفته‌اند. افراط و تفریط مناسب…