مرور برچسب

بیرون زدگی دیسک

دیسک کمر : درمان بیرون زدگی دیسک با فیزیوتراپی، کفش طبی و کورتیزون

فتق دیسک کمر وضعیتی است که می‌تواند در هر جایی از ستون فقرات رخ دهد، البته شایع‌ترین ناحیه‌ای که دچار دیسک کمر می‌شود، ناحیه پایین کمر است. ستون فقرات از ستونی از استخوان‌های روی هم سوار شده‌ای بنام مهره‌ها تشکیل شده است. این مهره‌ها توسط…