مرور برچسب

بیرگر جارل

تاریخ سوئد، ار عصر باستان تا قرون وسطی

سوئد کشور گوزن های شمالی و دهکده های چشم نواز که زیست شاد و با رفاه مردمش عده زیادی را برای ادامه زندگانی به این کشور سرازیر می کند. سوئد پر از منازل چوبی هزار رنگ، کلبه های سنتی، دژ های سنگی و کلیساهای جامع است که تماشای آنان توریست ها را…