مرور برچسب

بیون هان

اتحادیه بیون هان

اتحادیه بیون هان که با نام بیون جین نیز شناخته می شود، اتحادیه آزادی از خانسالاران بود که از آغازین سال های عصر معمول تا قرن چهارم در جنوب شبه جزیره کره حضور داشت. بیون هان به همراه ماهان و جین هان یکی از اعضای سام هان ( " سه هان " ) بود.…