مرور برچسب

بیوگرافی آن اتریش

آن اتریش

آن اتریش ملکه فرانسه نام کامل نوامبر ۱۶۱۰ - مه ۱۶۴۳ زادروز ۲۲ سپتامبر ۱۶۰۱ زادگاه والادولید, اسپانیا درگذشت ۲۰ ژانویه ۱۶۶۶ محل درگذشت پاریس, فرانسه همسر لویی سیزدهم پدر فیلیپ…