مرور برچسب

بی لولو

متن اینانا و بی لولو در الواح نیپور

اینانا و بی لولو/Inanna a d bilulu/ این متن که بسیار ناقص است در میان الواح نیپور یافت شد. عنوان سومری آن، عبارت از: « ادین. نا. دومو. زی. مو. edin.na. dumu.zi.mj.» است. این متن به‌صورت های مختلف تعبیر شده است، چنان‌که آن را متعلق به دورۀ…