مرور برچسب

تابلوی بشارت جبرئیل به مریم

موزه لوور در ایران

لوور؛ درختِ تنومند هنر علاقه شاهزادگان و پادشاهان فرانسه به آثار هنری، از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی جوانه ای در دل کاخ «لوور» نشاند که امروز به درختی تنومند تبدیل شده است. موزه ای که در ابتدا کاخ پادشاه «فیلیپ دوم» بود، بعد…